Checklist: bezwaar

Download de checklist als PDF

Bij het indienen van een bezwaarschrift moet op tal van zaken worden gelet. Niet alleen de motivering is belangrijk, maar ook de juiste vorm – al is daar recent wat versoepeling gekomen – en de termijn waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend zijn uitermate belangrijk.

In het PDF-bestand dat hier kan worden gedownload, bevat een checklist die een overzicht geeft van de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen een bezwaarschrift tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting van niet-inwoners).

Deze checklist kan niet echter niet gebruikt worden voor een bezwaar tegen een aanslag in de onroerende voorheffing.

Download de checklist als PDF

Nuttige Links:

Wetboek van de inkomstenbelastingen – de artikelen 366 e.v. regelen de bezwaarprocedure

Administratieve commentaar bij artikel 366 van het WIB

Administratieve commentaar bij artikel 371 van het WIB

Arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 2014

Mondelinge parlementaire vraag nr. 1756 van mevrouw Carina Van Cauter dd. 28.01.2015

UPDATE: Circulaire van 3 februari 2016 (AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063)): Bezwaarschrift – Vormvoorwaarden – Termijn