Fiches en bedrijfsvoorheffing

Op 23 februari 2016 sprak ik op het colloquium dat door het VABF werd georganiseerd rond het thema individuele fiches en bedrijfsvoorheffing.

In november 2015 kondigde de minister van Financiën aan dat vanaf 1 januari 2016 systematisch boetes zullen worden opgelegd bij niet of onvolledig indienen van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan betaling ervan en bij elke overtreding inzake het indienen van fiches.

In het licht van deze aankondiging werden tijdens het colloquium van 23 februari 2106 de krachtlijnen van de verplichtingen m.b.t. de individuele fiches en de bedrijfsvoorheffing herhaald en werden de belangrijkste valkuilen toegelicht.

U kunt de presentatie bij dit colloquium hier downloaden:

VABF – 23 feb 2016 – fiches en bedrijfsvoorheffing

 

Nuttige links:

Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) op http://www.fisconet.fgov.be

Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen (KB/WIB) op http://www.fisconet.fgov.be

De ‘berichten aan de schuldenaars’ met richtlijnen voor het gebruik, het invullen en het verbeteren van de verschillende fiscale fiches op financien.belgium.be

Arrest van het Hof van Cassatie van 1 juni 2012 op Juridat

UPDATE: Bericht van de FOD Financiën van 25/2/2016 dat zij zich tolerant zal opstellen bij het laattijdig indienen van fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld

Checklist: bezwaar

Download de checklist als PDF

Bij het indienen van een bezwaarschrift moet op tal van zaken worden gelet. Niet alleen de motivering is belangrijk, maar ook de juiste vorm – al is daar recent wat versoepeling gekomen – en de termijn waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend zijn uitermate belangrijk.

In het PDF-bestand dat hier kan worden gedownload, bevat een checklist die een overzicht geeft van de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen een bezwaarschrift tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting van niet-inwoners).

Deze checklist kan niet echter niet gebruikt worden voor een bezwaar tegen een aanslag in de onroerende voorheffing.

Download de checklist als PDF

Nuttige Links:

Wetboek van de inkomstenbelastingen – de artikelen 366 e.v. regelen de bezwaarprocedure

Administratieve commentaar bij artikel 366 van het WIB

Administratieve commentaar bij artikel 371 van het WIB

Arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 2014

Mondelinge parlementaire vraag nr. 1756 van mevrouw Carina Van Cauter dd. 28.01.2015

UPDATE: Circulaire van 3 februari 2016 (AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063)): Bezwaarschrift – Vormvoorwaarden – Termijn